Mobirise

NOORTE VEEVÄRK

Räpina Avatud Noortekeskus MTÜ projekt „Keskkonnateadlik seikluskasvatuse teenuse NOORTE VEEVÄRK –arendamine“. Projekti abikõlblikkuse periood: 1. november 2012 kuni 30. aprill 2014 (18 kuud).
Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

         



Eesmärk:

Äriplaani rakendamisel suuta projekti lõppedes iseseisvalt koostöös KOVidega majandada ja muuta seikluskasvatuslik tegevus minimaalsete püsikuludega jätkusuutlikuks.
Arendada ja tugevdada kolmanda ja avaliku sektori vahelist koostööd avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi tõstmises.
Läbi seikluskasvatuse parendada noorte elu ja soodustada arengut, aidates noortel püstitada eesmärke ning kasutada nende saavutamiseks noores endas peituvaid ressursse.
Teenuse arendamisel arvestada, et teenus oleks kättesaadav kõigile noorteühendustele ja ka noortega tegelevatele inimestele (noorsootöötajad, õpetajad, vanemad) üle Eesti.
Teenuse valdkond: Teenuse valdkonnaks on keskkonnateadlik seikluskasvatus noorsootöös.

Seikluskasvatus on üks kogemusõppe meetodeid kus ei ole ainult põnevad seiklused ja aktiivsed tegevused Võhandu ja Ahja jõel, Peipsi ja Lämmijärvel ja nende kallastel vaid kus koos tegevusega tuleb leida lahendusi vastastiku ja meeskonna suhetes, väärtushinnangutes, samuti erinevast kultuuritaustast tingitud probleemidele. Võimalus ennast proovile panna, õppida looduses viibimist ennast ja keskkonda kahjustamata. Käesolev äriplaan keskendub eesmärgile pakkuda noorsootöös huvitegevust koos ennetustegevustega, looduslikult kaunis Põlvamaal.


Mobirise web software - Try it