Räpina noortekeskuse kööginurga renoveerimine

 

Lõpparuanne

Projekt „Räpina noortekeskuse kööginurga renoveerimine“ toimus 14.09.2016- 15.10.2016 Räpina Avatud Noortekeskuses. Projekti korraldajad olid Alina Poduskina, Karen Rämson, Victoria Jürgenson. Neid juhendasid noortekeskuse juhataja Ene Pikner, noorsootöötajad  Kai Solovjev ja Kadri Jürgenson, Ruusa Põhikooli tööõpetuse õpetaja Viktor Pikner.  Osalejaid oli kokku 40, nende seas olid ka täiskasvanud vabatahtlikud.  Kööginurga valmimisse panustas oma aega ja energiat 33 noort, vanuses 7 kuni 26 aastased

Alustasime koosolekuga, kus tekkinud küsimustele leidsime lahendused. Noorte vahel jagati ülesanded, panime paika täpse tegevuskava koos tööjaotustega. Sellele järgnes köögi tühjendamine ja ettevalmistamine remondiks, mille jooksul selekteeriti vanad köögitarbed, nõud jm. Esimeseks remonditööks oli lae pahteldamine, lihvime ja värvimine. Sellele järgnes seinte värvimine, selle aja jooksul pandi kokku köögimööbel. Enne sisustamist kaeti põrand linoleumiga ning viidi läbi elektritööd. Viimaseks ülesandeks oli köögi sisustamine mööbliga. Projektile pandi punkt meeleoluka kööginurga avamisüritusega, kus ei puudunud ka lindi läbilõikamine, üritus toimus 14.10.2016 kus oli 58 osalejat. Kuna projekti läbiviimise aeg oli väga väike tuli tegutseda kiiresti, mis muutis olukorra pingeliseks. Kuid hea koostöö kandis vilja ning oleme oma kööginurga remondiga õigeaegselt ühele poole jõudnudTänu täiskasvanud vabatahtlikele, kes juhendasid noori remonditöödel said noored uusi kogemusi. Lemmikuks kujunes noorte seas seinte värvimine. Kõik tööd said õigeaegselt tehtud. Ajanappus tugevdas omavahelist suhtlust ning noorte kohusetunnet. Projekti käivitamise etapp oli väga tõhus, püstitati probleem, analüüsiti, otsiti lahendusvariante. Projekti kavandamise etapp oli üheks nõrgaks küljeks, eesmärgid olid küll selged ja üheselt mõistetavad, kuid tegevuskava selgus töökäigus oli pealiskaudne. Noortel puudus eelnev kogemus projekti läbiviimisel ja seega tekkis palju arusaamatusi.  Kuna projekti jooksul oli vaid kaks koosolekut, puudus tööde teostuse järjekord, mis omakorda takistas noorte kaasamist. Puudus kindel tegevuskava, kus oleks olnud märgitud noored, kes viivad läbi antud tööd, seetõttu puudusid kindlad töö läbiviijad ja olime kohustatud pidevalt kaasama projekti käigus erinevaid uus noori, kellel oli aega ja tahtmist panustada. Soovitame edaspidi enne rahastuse taotlemist läbida projekti juhtimise koolitus ning kommunikatsiooni ja teavitustegevuse koolitus. Samuti  saata oma projektitaotlus varem, et rahastuse saamisel oleks piisavalt aega projekti planeerimiseks ja läbiviimiseks.

Projekti lõpetamisel toimus põhjalik analüüs, mille käigus analüüsisime oma projekti kulgemist. Tõime välja, mida on vaja arendada ja analüüsisime enda tugevusi. Meie idee kaasas palju noori, tänu tugevatele juhendajatele, motiveeritud vabatahtlikele ületasime iseennast niivõrd pingelisel perioodil. Suutsime oma kohustuste kõrvalt konfliktivabalt  projekti lõpuni  viia ebareaalselt lühikese ajaga.

 

Projekti käigus omandasime uusi oskusi ja saime juurde kogemusi, arenes ettevõtlikkus:

·      Aruannete koostamine

·      Üksteisega arvestamine

·      Aja planeerimine

·      Mööbli jooniste lugemine ja kokkupanek

·      Tööde planeerimise ja teostamise järjekord

·      Omavaheliste suhtluste areng

·      Seina värvimise oskus

·      Pahteldamise oskus

·      Uus kogemus

·      Julgus ise teha ja otsustada

·      Eneseületus

·      Pealehakkamine

·      Kohusetunne

·      Valmisolek vabatahtlikult tegutseda

·      Analüüsimisoskus

·      Uued teadmised finantsmaailmas

Soovime veel lisada, et meil on väga hea meel, et on olemas selline programm kuhu saavad noored ise oma ideed välja pakkuda ja ka koheselt realiseerida.

Me oleme kõik väga uhked, et me saime hakkama ja meie noortekeskuses on nüüd suurepärane võimalus kus noored saavad tundma õppida söögitegemise kunsti. Tulge meile külla ja me kostitame teid meie kaunis köögis! Ise tehtud – hästi tehtud!