Surra-murra ring

 

Selles ringis me joonistame, meisterdame, koome, õmbleme, värvime, ehitame, parandame jne. Meenete ja kingituste valmistamine. Ruumi kaunistuste meisterdamine ja dekoreerimine. Taaskasutus nn vanast uus. Eesmärk: Loovuse ja iseseiseva mõtlemise arendamine, praktiliste oskuste õpetamine.

 

Pääste- ja keskkonnaalased ning matkatarkuste koolitused. Veematkad (kanuudega), jalgrattamatkad, jalgsimatkad, laagrid, fotojaht, piknikud. Loodusvaatlused (Aastaajad Räpina mõisapargis, Mina ja loodus jm). Lõkkeõhtud

 

Loodussõpraderingi tarvis on muretsetud loodusvaatlemiseks vahendeid ja matkatarbeid.

 

Eesmärk: Säästlik keskkonnaõpetus. Looduses viibimine ennast ja keskkonda kahjustamata. Kodukoha loodusväärtuste tundmaõppimine. Meeskonnatöö.

 

Võimalus on vabatahtlikel, noortel ja nende peredel ning koostööpartneritel laenutada teatud tingimustel noortekeskuse vahendeid.

 

Eluks vajalike toidutegemise oskuste õpetamine sh hügieen, lauakatmine. Noored õpivad valmistama toite ning koos sellega ka meeskonnatööd ja lauakombeid. Ise peavad enda järel ka ruumi korrastama ja nõud pesema. Saavad oma õpitut rakendada ka kodus ja sõpradega koos olles. Eesmärk: Läbi tegevuse õpetada noortele toidu valmistamist; erinevaid kultuure, nende omapära ja ühisosi; tervislikku toitumist; hügieeni; lauakombeid; serveerimist; rahaga ümberkäimist; teistega arvestamist; aja planeerimist.

 

Igapäevased avatud vestlusringid noortega vabadel teemadel ja juhendaja poolt suunatud noori puudutavatel teemadel. Kohtumised autoriteetsete ja tuntud inimestega nii kohalikust vallast, kui ka väljastpoolt.

 

Ennetustöö. Tervislikud ja ohutud eluviisid (tervislik toitumine, keskkonnakaitse, tuleohutus, veeohutus, seksuaalkasvatus, pereplaneerimine, uimastid, alkohol jne), psühholoogiline abi (allikate ja abistavate organisatsioonide tutvustus). Noortele suunatud info edestamine.

 

Vene-eesti rahvatraditsioone ja folkloori tutvustavad tegevused. Rahvakalendri tähtpäevade tutvustamine ja tähistamine.

 

Noored saavad kasutada erinevaid vahendeid tegevuste läbiviimiseks ja laenutamiseks (rull- ja vabaajauisud, jalgrattaid jm). Toimuvad kabe, male, koroona ja piljardi turniirid; lauamängude päevad.