Eluks vajalike toidutegemise oskuste õpetamine sh hügieen, lauakatmine. Noored õpivad valmistama toite ning koos sellega ka meeskonnatööd ja lauakombeid. Ise peavad enda järel ka ruumi korrastama ja nõud pesema. Saavad oma õpitut rakendada ka kodus ja sõpradega koos olles. Eesmärk: Läbi tegevuse õpetada noortele toidu valmistamist; erinevaid kultuure, nende omapära ja ühisosi; tervislikku toitumist; hügieeni; lauakombeid; serveerimist; rahaga ümberkäimist; teistega arvestamist; aja planeerimist.