Igapäevased avatud vestlusringid noortega vabadel teemadel ja juhendaja poolt suunatud noori puudutavatel teemadel. Kohtumised autoriteetsete ja tuntud inimestega nii kohalikust vallast, kui ka väljastpoolt.

 

Ennetustöö. Tervislikud ja ohutud eluviisid (tervislik toitumine, keskkonnakaitse, tuleohutus, veeohutus, seksuaalkasvatus, pereplaneerimine, uimastid, alkohol jne), psühholoogiline abi (allikate ja abistavate organisatsioonide tutvustus). Noortele suunatud info edestamine.

 

Vene-eesti rahvatraditsioone ja folkloori tutvustavad tegevused. Rahvakalendri tähtpäevade tutvustamine ja tähistamine.

 

Noored saavad kasutada erinevaid vahendeid tegevuste läbiviimiseks ja laenutamiseks (rull- ja vabaajauisud, jalgrattaid jm). Toimuvad kabe, male, koroona ja piljardi turniirid; lauamängude päevad.